Christina lämnar över till Rut

Det har blivit dags att, efter tio år, säga HEJ DÅ till ordförandeskapet i Tornedalingar i Stockholm. Det har hänt otroligt mycket med föreningen sedan vi år 2000 fick nationell minoritetsstatus. Föreningen är med i olika sammanhang, i radioprogram, intervjuer, seminarier, konferenser, informationsmöten och annat.

Vi har bland annat återkommande samråd med Stockholms Stad där våra synpunkter är viktiga och tas till vara. Där får vi möjlighet att träffa representanter från bl.a äldreförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Vi diskuterar äldrefrågor, kartläggningen av språkkunskaper i de olika minoritetsspråken hos biståndshandläggare och personal inom hemtjänsten och på förskolor, bemötande i vården mm.

Vi medverkar också på utbildningsdagar om nationella minoritetsfrågor för handläggare i kommunen, vi har kontakt med högstadie- och gymnasieelever som ’forskar’ i de nationella minoriteterna och tornedalingarna specifikt.

Jag har ofta sagt att någon annan måste få chansen att leda föreningen och jag är så glad och nöjd över att just Rut Niska Säfström tog stafettpinnen, hon är en framåtblickande, outtröttlig och positiv person. Välkommen Rut!

Christina Hedström

 

Posted in Nyhet and tagged , .