”Kulturen vi tog med oss”

Vad längtar du efter när du tänker på Tornedalen? Vill du dela med dig av minnen från norr?
Kom och samtala om vardagsminnen.

Styrelsen för Tornedalingar i Stockholm bjöd i mars in till en fikaträff där vi väckte minnen till liv från vardagen i Tornedalen. Det blev prat om mat och fikabröd, bland annat.Tanken med ”Kulturen vi tog med oss” är att vi delar med oss av det som var typiskt tornedalskt när vi bodde eller vistades där. Det är värt mycket att vi med stolthet kan säga att vi är tornedalingar och vill lämna över vår speciella kultur till kommande generationer.
Fikaträffarna kommer att pågå under våren och formas utifrån deltagarnas önskemål. Vi hoppas kunna avsluta projektet i höst med en föreställning med tornedalska musiker och författare. Tanken är också att kulturminnena ska dokumenteras på något sätt.

”Vi hade så mycket att delge varandra vid första träffen. Vi började diskutera mat, fika och dryck. Så många olika maträtter, vilka intressanta menyer det skulle kunna bli. Två fantastiskt trevliga timmar som gick alldeles för fort. Vi kommer att träffas igen för det finns så mycket mer att ”plocka fram”. Vi var elva deltagare, en lagom stor grupp”, hälsar Ruth Forsström, ordförande i Tornedalingar i Stockholm och idekläckare till projektet som löper under hela våren.
Välkommen nästa gång!

Arrangörer: Tornedalingar i Stockholm med stöd från Stockholms Stad och Kulturhuset Stadsteatern