Verksamhetsberättelse 2013

Inledning

Under verksamhetsåret har föreningen erhållit 50.000 kronor i kulturstöd från Kulturförvaltningen och 10.000 kronor i verksamhetsstöd från vårt riksförbund STR-T.

Medlemmar

Vi har ca 300 medlemmar bosatta i Stockholms- och Mälardalsregionen.

Styrelsen

Ordförande Christina Hedström

Sekreterare Anna Jonsson-Storm

Kassör Kjell Hietala

Ledamot Eva Wuolikainen

Ledamot Kjell Havring

Suppleanter Karin Broberg och Karl-Johan Gärdelid

Revisorer Tage Rowa och Stig Säfström

Valberedning Rut Niska Säfström(sammankallande), Erland Pääjärvi, Bertil Rovainen.

Styrelsearbete

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. Övriga kontakter och beslut har skett via e-post och telefon. Viss kontakt har även skett via Skype.

Vårt medlemsblad Tornedalingar i Stockholm har utkommit med 4 nummer. Gunvor Hjärtström var redaktör för det första numret, därefter tog Karl-Johan Gärdelid över som redaktör för bladet.

Vår 3-delade informationsfolder har delats ut på våra träffar och i andra sammanhang där vi medverkat.

Foldern behöver nu uppdateras.

Styrelsen har under året svarat på epostfrågor från i huvudsak högstadieelever som fått i uppdrag att forska om Sveriges 5 nationella minoriteter. Frågorna har handlat om bl a högtider, religion, om vi känner oss som alla andra i Sverige och hur meänkieli kommit in i skolundervisningen. Det planerade faktadokumentet om Tornedalen kommer att bli ett bra underlag att lämna ut till alla som forskar och vill ha information.

I oktober månad lämnade vi in en förfrågan om att Stockholms kommun ansöker hos regeringen om att få ingå i förvaltningsområde för meänkieli. Stockholms Stad ska nu genomföra en utredning och därefter ta ställning vilket beräknas ske under 2014.

Vi är medlemmar i KulturDirekt. Via deras hemsida lägger vi in våra aktiviteter för att bättre synliggöra vår existens och verksamhet samt att nå fler i Stockholmsområdet. Vår informationsbroschyr och vårt medlemsblad finns utlagda i deras ’desk’ på Kulturhuset.

Karl-Johan Gärdelid är webbredaktör för vår hemsida www.tornedalingar.se Information om föreningens aktiviteter finns, förutom på hemsidan, på www.kulturdirekt.se och i kalendariet på www.minoritet.se.

Vi är numera även med i Facebook, Tornedalingar i Stockholm, som är en öppen grupp där man kan gå med i. Information om våra aktiviteter läggs även in där.

Vi samarbetar med de övriga nationella minoriteterna i genomförandet av en minoritetsfestival under sommaren 2014.

Tornedalingar i Stockholm är medlem i Gunnar Kieri-sällskapet.

Seminarier, konferenser och sammankomster

– 31 januari: Samråd med Arbetsmarknadsförvaltningen som är samordnare för de nationella minoriteterna. Då tas aktuella frågor rörande nationella minoriteter upp, äldrevården, skolfrågor,

policy och samverkan.

– 18 februari: Informationsmöte hos Socialstyrelsen om utbildningspaket för vårdpersonal

– 20 februari: Medverkan i utbildning om nationella minoriteter för förvaltningschefer och avdelningschefer i Stockholms kommun.

– 4 mars: Samråd med Arbetsmarknadsförvaltningen.

– 9 mars: Seminarium Norrbotten, en bra bit av Sverige i ABF-huset, Sveavägen 41.

Samarrangemang med ABF, Norrbottens Gille och Tornedalingar i Stockholm. Medverkande var

Monica Simu, företagare Övertorneå, Helena Stenberg, kommunalråd Piteå, Birgitta Strömbäck, tidigare informationschef Norrbottens Läns Landsting, Thage G Peterson, Peter Roslund, Peter Eriksson, Olof Granander,överste och garnisionschef Boden och Gunnar Lassinantti bl a som initiativtagare till seminariet.

– 31 maj,1 juni och 2 juni: Medverkan i Tornedalsfesten på Scalateatern, Stockholm.

Avslutning med gudstjänst i Finska Kyrkan, Slottsbacken den 2 juni.

– 19 september: Samråd med Arbetsmarknadsförvaltningen.

– 2 oktober: Informationsmöte med SLL, Stockholms läns landsting, angående ansökningsförfarande vid kulturarrangemang.

– 10 oktober: Minoritetskonferens med Länsstyrelsen på World Trade Center, Stockholm.

– 26 oktober: Seminarium Tro och andlighet i norra Sverige i ABF-huset, Sveavägen 41.

Samarrangemang med ABF, Norrbottens Gille och Tornedalingar i Stockholm. Medverkande var biskop Hans Stiglund, Luleå stift, professor emeritus Owe Wikström, Uppsala universitet, kyrkoherde Maria Berg, Skarpnäcks församling, Emil Enbuska, Umeå, Gunnar Lassinantti, Norrbottenskännare.

Avslutande gudstjänst i Markuskyrkan, Björkhagen den 27 oktober med predikan av biskop Stiglund. Efter gudstjänsten serverades laxsoppa. Rut Niska Säfström var vår värd.

– 7 december: Medverkan på visionsseminarium i Korpilombolo. Arrangör STR-T.

– 18 december: Samråd med Arbetsmarknadsförvaltningen.

– Studiecirkel i meänkieli har pågått under hela året.

Aktiviteter

– 20 februari besöktes årets första medlemsmöte av författaren Olle Leino som presenterade sin bok Överlevaren. Boken handlar om amerikafinnen Kalle Kemppainens öden vid emigrationen till Sovjet-Karelen.

– 20 mars hölls årsmötet. Efter mötet berättade författaren Tove Alsterdal om sitt författarskap och sin senaste bok I tystnaden begravd som är en kriminalroman.

– 4 maj fick vi en enskild guidning av Kungliga Slottet under ledning av Inez Mäkitalo, bördig från Jarhois. Inez är en auktoriserad flerspråkig guide, inklusive meänkieli.

– 20 april hölls vårfesten med vårbuffé i Pumpan, Norra Hammarbyhamnen. Efter buffén fick vi lyssna på Ingvar Oja, bördig från Kainulasjärvi, tidigare utrikeskorrespondent på Dagens Nyheter.

Därefter spelade Lena Gille Lindbergs orkester upp till dans.

– 25 september, på höstens första möte, presenterade författaren Jan Bergsten sin bok Tornedalens järnvägar- en gränslös historia.

– 16 oktober besöktes medlemsmöte av Pian Tornberg Hjelm, bördig från Pajala. Vi fick följa Pian i ord, bild och ton genom årstiderna.

Slutord

Ett stort tack till er alla för engagemang och medverkan i våra aktiviteter. Vi har fått många fina möten med både gamla och nya bekanta.

Tack också till Kulturförvaltningen i Stockholm och vårt riksförbund STR-T för värdefullt ekonomiskt stöd.

Stockholm i januari 2014

Christina Hedström Anna Jonsson-Storm Kjell Hietala

Eva Wuolikainen Kjell Havring Karin Broberg Karl-Johan Gärdelid