Tornedalingar i Stockholm firar snart 40 år!

Bara några månader efter bildandet av Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset hösten 1981 bjöds det in till ett möte i Stockholm för att bilda en lokalavdelning, den första utanför Tornedalen. Mötet ägde rum klockan 12 på ABF-huset den 13 mars 1982 med 18 personer närvarande. Vid mötet presenterades det nya förbundet av Bertil Isaksson och Björn Eklöv.

En lokalavdelning bildades och en styrelse valdes med sju ledamöter. När styrelsen en vecka senare konstituerade sig valdes Ann-Christin Grennefors till ordförande. Ann-Christin efterträddes ett år senare av Dagens Nyheters mångårige utlandskorrespondent i Asien, Ingvar Oja, som också under åren skrivit flera stora artiklar i Dagens Nyheter om Tornedalsfrågor.

Föreningen inrättade fyra utskott – informationsutskottet, sociala utskottet, studieutskottet och ekonomiska utskottet. Informationsutskottet startade föreningens medlemsblad Tornedalingen sedermera Tornedalingar i Stockholm. Studieutskottet startade två studiecirklar – en i tornedalsfinska/finska under ledning av Sixten Johansson och en historiecirkel om ”1000 år i Tornedalen” med Sigurd Klockare som inspiratör. Den senaste studiecirkeln i meänkieli påbörjades 2009 och pågår fortsatt.

 

Läs hela artikeln på str-t.com:

https://str-t.com/kylla_se_kannattee/det-lokala-perspektivet-bildandet-av-tornedalingar-i-stockholm/

 

Kristina Hedström, tidigare ordförande i Tornedalingar i Stockholm, minns tiden för när lokalavdelningen bildades. Här omgiven av sina musicerande bröder.

 

Posted in Nyhet.