Ei saa antaa perhiin – skippa lippalakkamentaliteten!

”Så kom beskedet tre dagar före jul 2018. Övergångsregeringen hade fattat beslut om att Stockholms stad blir förvaltningsområde för meänkieli från 1 februari 2019. Enligt de kontakter jag hade med regeringskansliet var det osäkert ifall en övergångsregering kunde fatta detta beslut. Det blev i alla fall en fantastisk julklapp för alla med rötter i meänkieli! Ett stort tack ska riktas till Kristina Hedström och dåvarande styrelsen för Tornedalingar i Stockholm, som skrev medborgarförslaget till Stockholms stad 2013.

Men vad hände egentligen bakom kulisserna under hösten 2017?
Enligt de underhandskontakter jag hade skulle Stockholms stad ansöka om att bli förvaltningsområde för meänkieli och samiska, men det politiska förslaget som meddelades var något annat. Detta ledde till att förbundsledningen vidtog åtgärder.

Så här minns Bengt Niska, dåvarande ordförande i förbundet;

”Hela processen för det här kom igång med anledning av det orättvisa förslag som förbundet fick ta del av; att Stockholms stad inte skulle ansöka om att bli förvaltningsområde för meänkieli. I de kontakter jag var med i visade det sig ganska snabbt att Stockholms stad hade gjort, som jag uppfattade det, en kalkyl där de fick största möjliga utdelning. Att ta med samiska hade gett Stockholms stad goodwill och lämnat meänkieli utanför. Vidare i den diskussion som ledningen för STR-T hade med Stockholms stad så visade det sig att deras argumentation var mycket bristfällig. Den politiska ledningen för Stockholms stad menade att om vi inte accepterade de förslag som de gett, så skulle det inte bli några nya förvaltningsområden. Då insåg vi att här behövs upplysning för ledningen i Stockholms stad. När vi sent omsider fick tillfälle att träffa den politiska ledningen så visade det sig att det var som att slå in öppna dörrar. Den argumentation som vår delegation förde bet mer än väl på Stockholms stad, de hade insett sin fadäs och redan under mötet förklarade de att åsikten förändrats i frågan.
Detta visar att det är oerhört viktigt att vi som meänkielitalande människor i Sverige inte accepterar den nedlåtande syn på vårt språk och vår kultur som historiskt varit rådande. Utan argumenterar korrekt och rättvist för vår sak.
Det beslut som är taget nu vad gäller frivillig anslutning till förvaltningsområde för meänkieli Luleå (2018) och Stockholm (2019) är av strategisk och symbolisk betydelse för språkets och kulturens utveckling.
Med rätt matchning och driv framledes kan rättighetsfrågan få en vidare utveckling.”

Avslutningsvis.
Det kommer att bli oerhört svårt för andra kommuner i landet att bortse från det beslut som landets huvudstad tagit.
Och till alla tornedalingar bosatta i Stockholm har jag ett hett tips; kräv dina rättigheter!”

Ps. ”Lippalakkamentaliteten” = betyder ungefär ”stå med mössan i hand”

 

Maja Mella, verksamhetsledare STR-T

Foto: Arctic Minds

Tornedalsdelegationen med STR-T:s dåvarande ordförande Bengt Niska (tvåa från vänster) möter Stockholms stads politiker 2017. På bilden även Kristina Hedström och Rut Niska Säfström från Tornedalingar i Stockholm.

Posted in Nyhet.