Elina – första språkvårdaren i meänkieli

Elina Kangas har fått jobbet som meänkielis första statliga språkvårdare. I mars 2018 flyttar hon till Stockholm och nya arbetsgivaren Institutet för språk och folkminnen. Hon hoppas att jobbet innebär mycket resor.
– Resandet blir en del av mitt jobb, det är väldigt viktigt för att få med alla områden i landet, inte minst den norra delen, säger 32-åriga Elina.

Elina har rötterna i finska Pello där hennes föräldrar bor kvar. Just nu ägnar hon största delen av sin tid åt att forska om meänkieli vid Oslo universitet.
– Jag deltar i ett forskningsprojekt där vi undersöker hur vägen mot standardisering av minoritetsspråk går till. För min del är det meänkielin jag fokuserar på.
Elinas intresse för språk och människor har ”alltid” funnits. Sociologi-studier vid Rovaniemi universitet ledde till studier i lingvistik och finska vid Åbo universitet. Där skrev hon också sin masteravhandling. Den handlade om hur unga vuxna tornedalingar förhåller sig till meänkieli i de fall det inte är deras förstaspråk.
Elina berättar att hennes eget hemspråk är en tornedalsk dialekt av finska.
Elina berättar att standardisering av ett språk inte är en enkel process, det väcker känslor och får följder som påverkar många.
– Det här ämnet har man aldrig tidigare forskat på: hur människan reagerar när deras minoritetsspråk standardiseras. De kan ge starkt stöd och se standardisering som en väldigt viktig sak. Men de kan också motsätta sig det.
Jag har uppfattat det som att meänkielin är på väg att bli standardiserat?
– Ja, det kan man säga! Många människor har arbetat mycket med meänkieli-standardisering under lång tid och mycket har gjorts. Men det är också en process som pågår hela tiden.
Vad tror du själv?
– Jag tror att språket befinner sig mitt i en standardiseringsprocess. Det som tyder på det är att vi har många böcker, både barn- och vuxenlitteratur, ordböcker, lexikon, online-ordböcker, ordlistor, regler …
Vad innebär ditt nya jobb?
– Eftersom det är en ny tjänst kan vi själva sätta upp vad arbetet ska innehålla.
I huvudsak handlar det om rådgivning i språkliga frågor med täta kontakter med föreningar och personer som jobbar med standardisering. Elina kommer också att ordna seminarier och följa aktuell forskning. Många av uppgifterna kommer att utföras i olika områden där språket talas.

Susanne Redebo

Elina Kangas.

 

Den här artikeln, och många fler med anknytning till Tornedalen, finns att läsa i sin helhet i STR-T:s nättidning Metavisi som finns på www.str-t.com. Alla artiklar på siten finns på både svenska och meänkieli.

Posted in Nyhet.