Sannings- och försoningskommissionen bjöd in till Kaffemöte

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset bjöd in till kaffemöte i Stockholm i januari. Runt 30 deltagare blev vi.
Vi fick ta del av mycket intressant information om arbetet med att utreda kränkningar och övergrepp som en följd av assimileringspolitiken.
Språkforskaren Kenneth Hyltenstam berättade om meänkieli i ett större perspektiv: vilken resa språket gjort, varför vi hamnat där vi är idag och även hur det ser ut på andra håll i världen där språk riskerar att dö ut.
Foto: Susanne Redebo

 

Kaffemöten är enklare, informella möten där kommissionens sekretariat besöker byar och orter i Tornedalen liksom Stockholm. Över en kopp kaffe med ortsbefolkningen berättar sekretariatet om kommissionens uppdrag, bjuder in till samtal och uppmuntrar till att dela berättelser.
–  Vi vill genom dessa möten skapa relationer och lyssna på alla som vill berätta, säger kommissionens ordförande Elisabet Fura.
Från sekretariatet kom bland andra utredningssekreterare Stefan Aro.

Mer information på kommissionens hemsida komisuuni.se 

 

Sannings- och försoningskommissionen ska utreda kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset till följd av 1800- och 1900-talens assimileringspolitik. Kommissionen ska bland annat kartlägga och granska assimileringspolitiken och dess konsekvenser för minoriteten, grupper inom minoriteten och enskilda. I uppdraget ingår även att sprida information för att öka kunskapen om minoriteten och dess historiska erfarenheter och lämna förslag till fortsatta insatser för att bidra till upprättelse och främja försoning. Syftet med kommissionens arbete är att bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något liknande händer i framtiden. Se också www.komisuuni.se

Posted in Nyhet.