Styrelsen 2017-2018

Nya styrelsen 2016

    Delar av förra styrelsen 2016-2017: Kjell Hietala (kassör), Stefan Lindahl, Rut Niska Säfström (ordf), Kristina Hedström (tidigare ordf), Irma Ohlén, Kjell Havring och Lars-Gunnar Winsa. Saknas på bild: Anna Jonsson Storm och Eva Wuolikainen.

 

 

 

Styrelsen 2017-2018

Ordförande Rut Niska Säfström

Ordförande Rut Niska Säfström

Ordf Rut Niska Säfström, tel 08-659 84 39 eller 070-545 06 49, ordforande@tornedalingar.se

Sekreterare Eva Wuolikainen (Övertorneå)
sekreterare@tornedalingar.se
Kassör: Kjell Hietala (Övertorneå)
Ledamöter: Kjell Havring (Haparanda) och Lisbeth Nåmark
Ersättare: Anna Jonsson Storm (Pajala), Inez Mäkitalo och Stefan Lindahl (Luppio).
Webbredaktör och redaktör medlemsbladet (kommer ut 4 ggr per år):
Susanne Redebo (Övertorneå)
susanne.redebo@gmail.com
Revisorer: Tage Rowa och Mariann Lundström
Valberedning: Sören Svartz, Christina Hedström (Pajala) och Bertil Rovainen (Övertorneå)