Styrelsen 2017-2018

Styrelsen 2017-18: Kjell Havring, Inez Mäkitalo. Eva Wuolikainen, Stefan Lindahl, Lisbeth Nåmark, Anna Jonsson Storm, Kjell Hietala och ordf Rut Niska Säfström.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Rut Niska Säfström

Ordförande Rut Niska Säfström

Ordf Rut Niska Säfström, tel 08-659 84 39 eller 070-545 06 49, ordforande@tornedalingar.se

Sekreterare Eva Wuolikainen (Övertorneå)
sekreterare@tornedalingar.se
Kassör: Kjell Hietala (Övertorneå)
Ledamöter: Kjell Havring (Haparanda) och Lisbeth Nåmark
Ersättare: Anna Jonsson Storm (Pajala), Inez Mäkitalo och Stefan Lindahl (Luppio).
Webbredaktör och redaktör medlemsbladet (kommer ut 4 ggr per år):
Susanne Redebo (Övertorneå)
susanne.redebo@gmail.com
Revisorer: Tage Rowa och Mariann Lundström
Valberedning: Sören Svartz, Christina Hedström (Pajala) och Bertil Rovainen (Övertorneå)