Styrelsen 2022-2023

Styrelsen såsom den såg ut 2017-18: Kjell Havring, Inez Mäkitalo. Eva Wuolikainen, Stefan Lindahl, Lisbeth Nåmark, Anna Jonsson Storm, Kjell Hietala och ordf Rut Niska Säfström.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen Tornedalingar i Stockholm 2022-2023

Ordf Ruth Forsström, 070-215 32 08, ruth.forsstrom@telia.com

Sekreterare Eva Wuolikainen, sekreterare@tornedalingar.se
Kassör: Kristina Hedström
Ledamöter: Anna Jonsson Storm, 073-653 28 77, Ronny Pettersson, rnypet@outlook.com, Desirée Solhall, desolhall@gmail.com

Suppleanter: Anette Wikudd, 070-268 93 20, Leo Eriksson Kalla

Revisorer: Pertti Spets och Anders Kivijärvi

 

Medieredaktör: Susanne Redebo, susanne.redebo@gmail.com

 

Ruth Forsström, ordförande, har rötter i Övertorneå.