Styrelsen och kontaktpersoner

Hela styrelsen samlad; Ordf Rut Niska Säfström, Kjell Hietala, Karin Boström, Eva Wuolikainen, Irma Ohlén, Kjell Havring och Anna Jonsson Storm.

Styrelsen 2014 samlad; Ordf Rut Niska Säfström, Kjell Hietala, Karin Broberg, Eva Wuolikainen, Irma Ohlén, Kjell Havring och Anna Jonsson Storm. Under 2015 avgick Karin Broberg och Thomas Olofsson (ej med på bild) trädde in istället.

Ordförande Rut Niska Säfström, tel 08-659 84 39, 070-545 06 49
ordforande@tornedalingar.se

Ordförande Rut Niska Säfström

Ordförande Rut Niska Säfström

Sekreterare: Eva Wuolikainen
sekreterare@tornedalingar.se
Kassör: Kjell Hietala
Ledamöter: Thomas Olofsson och Kjell Havring
Suppleanter: Anna Jonsson Storm och Irma Ohlén
Webbredaktör och redaktör Tornedalsbladet:
Susanne Redebo
webbredaktor@tornedalingar.se
Revisorer: Tage Rowa och Mariann Lundström

Thomas Olofsson

Thomas Olofsson från Kiruna/Junosuando ny styrelsemedlem sedan 2015.

Posted in Nyhet and tagged .

3 Comments

    • Terve, Kerstin i Umeå! Och tack, Christina. Rom byggdes inte på en dag men med en liten bit i taget tror jag det kan bli riktigt bra.

Comments are closed.