Vi planerar för framtiden!

Tornedal i Sthlm grupp

Styrelsen samt några fd styrelsemedlemmar: Thomas Olofsson, Irma Ohlén, Ronny Andersson, Karin Broberg, Rut Niska Säfström (ordf) och Eva Wuolikainen.

Styrelsen för Tornedalingar i Stockholm har haft möte i Gamla stan och diskuterat framtiden. Gänget på bild plus kassör Kjell Hietala pratade om framtida programpunkter med intressanta föreläsare, krogkväll i sommar, medverkan vid 5 Folk Festival i sommar, språkfrågan och vad som egentligen utmärker en tornedaling. Och mycket annat.

Posted in Nyhet.