Om mystiska väsen i Tornedalen – 14 oktober. FÖR MEDLEMMAR!

Folklivsforskaren Tommy Kuusela ger en bild av äldre tiders folkliga föreställningar i Tornedalen. Om övernaturliga ting, folklig magi och tro på mystiska krafter och olika väsen. Eller som folklivsskildraren Samuli Paulaharju skriver i samband med sina resor i Tornedalen; ”om ödemarkens oräkneliga nattliga spöken”.

I föredraget jämförs tre av Samulis (1875–1944) böcker (Ödemarksfolk, Lappmarksminnen och Hågkomster från nordliga nejder) med det material som finns från Tornedalen i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.
När? Onsdag 14 oktober kl 18-19
Plats: Pumpan, Färgargårdstorget 1, Norra Hammarbyhamnen.
Entré: 50 kr för medlemmar, övriga 70 kr, fika från kl 17.30.
Begränsat med platser. Endast för medlemmar.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller avstånd.
Bindande anmälan till Lisbeth Nåmark, 073-766 95 77, lisbeth.namark@live.se.
Tommy Kuusela är fil. dr. i religionshistoria och verksam som forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Han har skrivit ett trettiotal vetenskapliga artiklar och har hållit i många föreläsningar landet runt, från Norrbotten och Lappland i norr till Skåne i söder. Han har sina rötter i Tornedalen med en mormor född i Vuomajärvi.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer utifrån coronapandemin, tillsammans ser vi till att hålla avstånd. Känner du dig sjuk, stanna hemma även vid lindriga symtom.

Hjärtligt välkommen!

Samuli Paulaharju

Tommy Kuusela

Tornedalskt väsen?

 

Posted in Nyhet.