Ditt barn har rätt till meänkieli

Maja Mella, STR-T:s verksamhetsledare, berättar nedan om en ny lag som trädde i kraft i somras och som berör barn med anknytning till Tornedalen.

”Vi går mot höst och skolstart. Den här höstterminen skiljer sig från andra, skollagen är förändrad från och med den 1 juli 2015. Barn, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt att bli undervisade på sitt språk utan att behöva ha grundläggande kunskaper. Skolans huvudman är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning och lagen gäller i hela landet. Att inte behöva ha grundläggande kunskaper för att få undervisning i meänkieli är en fråga som Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, drivit gemensamt med andra nationella minoritetsorganisationer.

Genom att slopa grundläggande kunskaper underlättas revitaliseringen av meänkieli och vi kan bygga en ljusare framtid för kommande generationer. Lagändringen kommer att sätta press på politiker, det svenska skolsystemet och skolans huvudmän; för modersmålslärarnas status behöver höjas, fler lärare behöver utbildas, fler och mer läromedel behöver framtas, antalet undervisningstimmar behöver ökas och föräldrar ska få korrekt information av skolans huvudman, så att de kan kräva sina rättigheter. I och med att vi har tagit ett steg i rätt riktning med lagändringen skapas nya utmaningar, men idag vill jag känna mig nöjd med vinsten att vi har en lagförändring och kursplaner för meänkieli som tar hänsyn till varieteterna i språket och de olika identiteterna som talar språket.

Att verka för lagförändringar som gagnar på lång sikt är en del av riksförbundets verksamhet som rör inflytande. För riksförbundet är det en självklarhet att kommande generationer ska ha bättre möjlighet till utbildning i meänkieli, på så sätt skapas bland annat kunskap och stolthet över sitt ursprung och sitt språk.”

Maja Mella
Verksamhetsledare
Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset

Posted in Nyhet.