Bevara DAUM i Norrland!

Den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen finns på fem orter, Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Nu vill institutet pga besparingsskäl lägga ner DAUM, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå och flytta norrländskt, meänkieliskt, samiskt och svenskt material insamlat i Norrland sedan 1950-talet till flera orter i södra Sverige. Det norrländska folkets språk och kultur ska stanna där det hör hemma. I Norrland. Protestera du också! Namninsamling pågår på Internet för att stödja DAUM. www.skrivunder.com/bevara_daum_arkivet_kvar_i_norrland. Du kan även puffa på facebook www.facebook.com/bevaraDAUM /Christina

Posted in Nyhet.