Vem är tornedaling?

Vem är tornedaling och har de en egen folkdräkt? Det var två av frågorna som fem studenter från Södertörns högskola ställde till styrelsen i december förra året. Alla var studerande på lärarutbildningen och läste om Sveriges minoriteter. Att träffa oss var ett sätt att förbereda sig inför mötet med eleverna. Nu fick de möjlighet att träffa representanter för en ”minoritet”.
Christina, som skött kontakten med skolan, hänvisade först till Lagen om nationella minoriteter från 2010 och som är ett grundskydd för alla fem minoriteter vad gäller språk och kultur. I den beskrivs bl a förvaltningskommuner där man har rätt till t ex äldrevård på sitt eget språk. Samtidigt är det viktigt att skilja mellan ett språk och en dialekt. Vi talar ett minoritetsspråk. Ett krite- rium för språket är att det har talats i 3-4 generationer, alltså kontinuerligt i ca 100 år
Så till de inledande frågorna. Ett intressant svar var en av Erling Wandes definitioner: att en tornedaling är en person som bor eller härstammar från områden kring Torne älv och är finsktalande och som kulturellt räknar sig som tornedaling. Folkdräkten? Vi har ingen tornedalsdräkt men 1912 år Norrbottensdräkt används. Kännetecken är kjolens färg. Har man en grön kjol kommer man från Torne- och Kalix älvdal. En brun kjol tillhör Luleå älvdal. Männen kan bära en röd skjorta av vadmal, en grön ylleväst och blå rock av vadmal.
Studenterna ville också veta om särskilda seder, bruk och inte minst matvanor. Vi kunde berätta om ”ulosveiso” vilket innebär att den avlidne förs hem där man tar ett farväl genom att sjunga ut från hemmet. Vi talade om ”tornedalslåset” som innebär att man sätter en kvast på dörren för att markera att man inte är hemma. Det är en tradition som mer och mer försvinner.
Bland maträtterna kunde vi berätta om olika sorters tillagning av renkött, bl a torkat. Och inte minst ”dopp i kopp” som väl de flesta i Tornedalen prövat på. Den rätten har numera blivit en delikatess.
Vi tog upp fler frågor b l a de religiösa inslagen och skillnaden mellan väst- och östlaestadianer.
Ingen av studenterna hade besökt Tornedalen. Vi hoppades naturligtvis att detta arbete skulle inspirera till ett besök. En av studenterna kände igen sig i minoriteters problem eftersom hon kom från Irak och tillhör gruppen Mandeister som finns utspridda över hela världen.
Det blev ett stimulerande möte. Vi blev på det här sättet uppmärksammade i ett högskolearbete och kunde dela med oss av våra erfarenheter. Arbetet skall redovisas muntligt och skriftligt i  januari 2013

Kjell Havring

Posted in Nyhet and tagged , , .