Verksamhetsberättelse 2010-2011

Verksamhetsberättelse för Tornedalingar i Stockholm 1/11 2010 – 31/10 2011.

Inledning

Under verksamhetsåret  har föreningen erhållit verksamhetsstöd på 50 000 kronor från Kulturförvaltningen i Stockholm samt 10.000 kronor från vårt riksförbund STR-T.

Medlemmar

Medlemsantalet har ökat under året. Vi är nu knappt 300 personer bosatta i Stockholms- och Mälardalsregionen.

Styrelsen

Ordförande: Christina Hedström

Sekreterare: Anna Jonsson-Storm

Kassör: Lisbeth Segerlund

Ledamot: Karin Broberg

Ledamot: Sören Svartz

Suppleanter: Eva Wuolikainen och Kjell Hietala

Adjungerad: Gunvor Hjärtström

Revisorer: Tage Rowa och Stig Säfström

Valberedning:  Rut Niska Säfström (sammankallande), Erland Pääjärvi, Bertil Rovainen.

Styrelsearbete

Styrelsen har haft 6 styrelsemöten och 1 arbetsmöte under verksamhetsåret. E-post, telefon och Skype har utöver mötena varit viktiga tillfällen till kontakt och beslut.

Vårt medlemsblad Tornedalingen med Gunvor Hjärtström som redaktör har utkommit med 4 nummer.

Vår 3-delade informationsfolder i färg har delats ut på ett par marknader i Tornedalen under juli månad 2011, bra tillfällen att nå tornedalingar i förskingringen som besöker hembygden under sommaren. Foldern har också delats ut på våra träffar och i andra sammanhang där vi medverkat.

Styrelsemedlemmar har under året intervjuats av studenter per telefon, mail eller personliga möten. Den informationsbroschyr som är under arbete kommer att bli ett bra underlag att lämna ut till studenter som efterfrågar information om oss som nationell minoritet.

Redaktör för hemsidan www.tornedalingar.se är Gunvor Hjärtström. Hilda Tillbom kommer att överta arbetet med hemsidan på sikt. Föreningens aktiviteter publiceras i kalendariet DN på stan och i kalendariet på www.minoritet.se.

Under våren har vi haft en serie annonser i tidningen Metro för att värva medlemmar, med gott resultat.

Vi har medverkat i olika seminarier och sammankomster under verksamhetsåret.

 • Seminarium, Folkhälsoinstitutets delredovisning av regeringsuppdraget om bemötande
 • av våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna.
 • Temakonferens, samråd mellan nationella minoriteter med information om
 • förvaltningskommunernas verksamhet och ansvar.
 • Seminarium Stadsflytten av Kiruna och Malmberget i samarbete med ABF, Norrbottens Gille och Sameföreningen i Stockholm.
 • Frukostseminarium Grant Thornton om styrelsearbetet för ideélla föreningar.
 • Webb-TV och Mobil-TV.
 • Seminarium Norrbottensförfattare i samarbete med ABF, Norrbottens Läns Landsting, Norrbottens Gille, Sameföreningen i Stockholm, Haparandapojkarna och Club Dundret.
 • Studiecirklar i meänkieli och stickning av Lovikkavantar.
 • Vi deltog i STR-T:s årskongress den 9 april i Gällivare.

Aktiviteter

 • Årsmötet hölls den 4 december 2010 med efterföljande julbord på restaurang About Catering. Pianisten Stefan Nilsson visade bildspelet Tornedalens solnedgång och framförde ett pianostycke. Gruppen Surunmaa underhöll efter middagen.
 • Den 14 mars fick vi träffa Mona Mörtlund som visade sin prisbelönta film Mie halvan kotia   och läste sina dikter.
 • Den 4 april berättade Gunnar Kieri om sitt långa författarskap och om sin senaste bok Finnmarken brinner-Ruija pallaa.
 • Den 20 maj gjorde vi en vårutflykt till Mariehamn med Viking Line.
 • Promenad på Waldemarsudde den 10 september med ciceron Magnus Cedergren. Temat var handel och industri på 1800-talet.
 • Den 22 september berättade Ellen Juntti om sina 30 år som brottsutredare och specialutbildad barnförhörsledare inom polisen och om sitt riksdagsuppdrag för moderaterna sedan valet 2010.
 • Verksamhetsårets sista medlemsmöte den 27 oktober besöktes av Niklas Dahlsltröm, informatör på det kanadensiska gruvföretaget Northland Resources. Han berättade om det aktuella läget för Kaunisvaaraprojektet som omfattar gruvorna i Tapoli, Sahavaara och Pellivuoma.

Slutord

Vi riktar ett stort tack till er alla för engagemang och medverkan i våra aktiviteter. Vi  har fått  många fina möten med både gamla och nya bekanta.

Tack också till Kulturförvaltningen i Stockholm och vårt riksförbund STR-T för värdefullt ekonomiskt stöd.

Stockholm i november 2011

Christina Hedström          Anna Jonsson-Storm          Lisbeth Segerlund

Karin Broberg          Sören Svartz          Eva Wuolikainen         Kjell Hietala

Verksamhetsberattelse-10-11 (Ladda ner PDF)