Sannings- och försoningskommissionen bjöd in till Kaffemöte

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset bjöd in till kaffemöte i Stockholm i januari. Runt 30 deltagare blev vi.
Vi fick ta del av mycket intressant information om arbetet med att utreda kränkningar och övergrepp som en följd av assimileringspolitiken.
Språkforskaren Kenneth Hyltenstam berättade om meänkieli i ett större perspektiv: vilken resa språket gjort, varför vi hamnat där vi är idag och även hur det ser ut på andra håll i världen där språk riskerar att dö ut.
Foto: Susanne Redebo

 

Kaffemöten är enklare, informella möten där kommissionens sekretariat besöker byar och orter i Tornedalen liksom Stockholm. Över en kopp kaffe med ortsbefolkningen berättar sekretariatet om kommissionens uppdrag, bjuder in till samtal och uppmuntrar till att dela berättelser.
–  Vi vill genom dessa möten skapa relationer och lyssna på alla som vill berätta, säger kommissionens ordförande Elisabet Fura.
Från sekretariatet kom bland andra utredningssekreterare Stefan Aro.

Mer information på kommissionens hemsida komisuuni.se 

 

Sannings- och försoningskommissionen ska utreda kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset till följd av 1800- och 1900-talens assimileringspolitik. Kommissionen ska bland annat kartlägga och granska assimileringspolitiken och dess konsekvenser för minoriteten, grupper inom minoriteten och enskilda. I uppdraget ingår även att sprida information för att öka kunskapen om minoriteten och dess historiska erfarenheter och lämna förslag till fortsatta insatser för att bidra till upprättelse och främja försoning. Syftet med kommissionens arbete är att bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något liknande händer i framtiden. Se också www.komisuuni.se

After work är tillbaka. Vi ses 27 januari!

Nu är vi tillbaka med våra torsdagsträffar i after work-anda i Gamla stan för alla som vill träffas över en bit mat. Vi ses oftast sista torsdagen i varje månad. Inget krav på medlemskap.

Kom som du är till Restaurang Michelangelo!
Plats: Västerlånggatan 62 i Gamla stan.
När? Torsdag 27 januari 2022 kl 18-20.
Insläpp mellan 17.30 och 18.
Mat och dryck från en speciell meny (se nedan).
Anmälan till Ronny Pettersson senast 25 januari. Ring/sms:a honom på 076-765 23 52 eller
mejla rnypet@ outlook.com.
På grund av höjning av priserna på råvaror från leverantörerna efter nyår så höjer man priset.
Nya priset: 1 rätt med ett glas vin eller öl, 285:-, 1 rätt med 2 glas vin eller öl 345:-.

Menyn är också ändrad:

Carrettiera con Pecorino
Maccheroni i en het tomatsås, serveras med chili, vitlök, persilja och Pecorino Romano.

Saltimbocca Alla Romana 
Smörstekt kalv med prosciutto och en sås gjord på smör, salvia, kalvfond & vitt vin. Serveras med örtrostad potatis.

Salmone ai Ferri
Ugnsbakad laxfilé med sparriskräm och örtrostad potatis.

Dessutom finns även pizzamenyn tillgänglig.

PS. Månaden efter, torsdag 24 februari 2022, ses vi på samma ställe samma tid. Välkommen även då!

Ansvarig för arrangemanget: Ronny Pettersson, 076-765 23 52

Restaurang Michelangelo, Västerlånggatan 62 i Gamla stan.

 

 

Vems är du? Ny utställning om nationella minoriteter på Stockholms stadsmuseum

OBS! Vernissagen 29 januari 2022 ställs in pga pandemin!

I utställningen ”Vems är du?” på Stockholms stadsmuseum möter du nationella minoriteter i deras Stockholmsvardag. Den planerade vernissagen 29 januari är tyvärr inställd pga pandemin, men utställningen öppnar ändå den dagen.
Utställningen ger historiska tillbakablickar men bygger på människors berättelser här och nu. Det är erfarenheter och minnen som rymmer samhörighet, tystnad och stolthet, sorg och upprymdhet. Här visas också nytagna fotografier av Naina Helén Jåma och Johan Stigholt. Olika programpunkter avlöser varandra under 2022. Utställningen pågår t o m 22 augusti 2022. Fri entré.
Se mer info på stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium

STÄLLS IN! The Magnettes från Pajala skulle ha uppträtt på vernissagen som nu ställs in.

 

 

STR-T byter namn för att inkludera fler – bjuder in till tävling!

 

STR-T står inför ett namnbyte. Nu välkomnas förslag från medlemmar, lokalföreningarna och andra som är idérika. Viktigt är att nya namnet är mer inkluderande än dagens och inte utesluter vissa grupper, till exempel kväner och lantalaiset.

 

Eva Kvist, arbetande förbundsordförande i STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, förklarar tankegångarna med namnbytet:

– Begreppen Tornedalen och tornedalingar, som vi har i vårt namn nu, är geografiskt knutna men vår minoritet omfattar även dem som har andra identiteter. Många kan vara födda och uppvuxna och ha sin identitet utanför den geografiska platsen Tornedalen, till exempel i Malmfälten, Jukkasjärvi, Gällivare och Kiruna. En del av dem kallar sig kväner eller lantalaiset. Även om vår minoritet innefattar dem också så känner de inte samhörighet med identiteten. Begreppen Tornedalen och tornedalingar kan upplevas exkluderande. Det är viktigt att inkludera hela minoriteten.

– Vi välkomnar också fler lokalföreningar och medlemmar oavsett vad de vill kalla sig så länge vi alla arbetar mot samma mål. Ju fler medlemmar, desto starkare blir förbundet.

STR-T:s förbundsstyrelse fick vid årskongressen 2021 ett godkännande att sätta igång en namnbytesprocess och att också tillfråga lokalföreningarna vars medlemmar de hoppas ska komma med idéer på bra namn. Målgrupper ska också nås via sociala kanaler.

Förslagen samlas in, bearbetas och skickas sedan ut på remiss. Därefter presenteras de bästa på nästa årsmöte 2022, där också ett beslut är tänkt att fattas. 

På tapeten redan 2013

Det är inte första gången namnfrågan är på agendan. På årskongressen 2013 bearbetades en motion som tog upp byte av namn med motiveringen att det är bättre med något områdes- och identitetsneutralt. Begreppen Tornedalen/tornedalingar upplevdes begränsande av dem som till exempel kallar sig kväner eller lantalaiset.

Det som bromsade upp namnbytet den gången var att man inte var riktigt nöjda med förslagen som kom in.

Maja Mella, tidigare verksamhetsledare för STR-T, har en förklaring till varför målet inte nåddes 2013.

– Vid den tiden var identitetsbegreppen kväner och lantalaiset inte så kända som de är idag. Sedan dess har också grupperna som arbetar med frågor som rör vår minoritet blivit fler, de har organiserat sig.

En av lokalföreningarna som sedan 2019 tillhör STR-T är till exempel Föreningen Svenska Kväner – Lantalaiset, SK-LT. Umeås lokalförening har också hakat på inkluderingsprocessen och byter i år namn till Tornedalingar, kväner och lantalaiset i Umeå..

Bäddat för en förändring

Maja Mella tror inte att motståndet mot namnbyte är lika stort nu som förra gången.

– Om man tittar tillbaka på de senaste åren så har jag och tidigare förbundsordförande Kerstin Salomonsson varit tydliga med att alla identitetsgrupper ska synas när vi som förbund kommunicerar med myndigheter, regeringskansliet med flera. Idag är det inga problem med det. Förbundet har tagit steg för steg och bäddat för en förändring, säger hon.

STR-T har dessutom under tidens gång erkänt två flaggor: Meänflaku och Kvänernas flagga (Aurinkonkukka). Dessa kommer förmodligen att ingå i den nya grafiska profilen som följer med namnbytet.

– Men en varning kan vara på sin plats, påpekar Mella. När man byter namn är det lätt hänt att man fokuserar på språket. 2013 hade man fokus nästan bara på språket och tänkte inte så mycket på identiteten. Vi vet att många i vår minoritet är latenta språkbärare, en del av dem pratar sällan eller aldrig meänkieli.

Eva Kvist säger att det är viktigt att det blir ett namn som känns rätt. Därför läggs stor vikt vid att medlemmar och lokalföreningar är aktiva med åsikter och idéer. Det är en stor sak att byta namn. STR-T är ju en riksorganisation som funnits i 40 år med drygt 1 200 medlemmar så det här kan inte göras i en handvändning.

Största utmaningen?

– Att hitta ett förslag som inkluderar alla identiteterna utan att namnet blir för långt. Redan i dag är det svårigheter med att Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, känns långt när man uttalar det eller skriver hela namnet.

En annan utmaning är att det vinnande förslaget ska känns bra för de flesta av förbundets medlemmar.

 

Har du förslag på ett bra namn för STR-T? Mejla arbetsgruppen för namnbyte på info@str-t.com.

I arbetsgruppen för namnbytet ingår Terje Raattamaa, Maja Mella och Susanne Redebo.

 

OBS! Denna artikel finns också att läsa på METavisi via hemsidan www.str-t.com

 

Nya ansikten i styrelsen

På Tornedalingarnas dag 15 juli hissade vi flaggan vid Stadshuset i Stockholm. Högtidstalet hölls av Ruth Forsström, f d Övertorneåbo, och vi sjöng Tornedalssången tillsammans. Därefter hölls årsmöte i Pumpans lokaler där Ruth Forsström valdes till ny ordförande.

Hela styrelsen 2021/22:
Lisbeth Nåmark
Eva Wuolikainen, sekreterare
Ruth Forsström, ordförande nyval
Kjell Hietala, kassör
Britt-Marie Sarrion
Ronny Pettersson
Ulla-Britt Forsberg
Anette Wikudd
Anna Jonsson Storm
Desireé Solhall (saknas på bilden)
Foto: Anna Jonsson Storm

Ruth Forsström är ny ordförande i föreningen.

 

 

Besöksgrupp för tornedalingar i Stockholm

Under 2020-2021 startar Tornedalingar i Stockholm en besöksgrupp för tornedalingar som vill ha kontakt med sina rötter. Besöksgruppen heter Meänkaverit. Vet du någon som skulle uppskatta besök? Eller få ett telefonsamtal och få prata meänkieli till exempel? Tipsa oss!

– Många av våra medlemmar börjar bli till åren, säger tidigare ordförande Rut Niska Säfström. Flertalet bor ännu hemma men allt fler bor även på äldreboenden runt om i staden. Vi vet om att att det finns känslor av ensamhet och önskemål att få besök och möjlighet att prata meänkieli med någon.

Föreningen fått ekonomiskt stöd från Stockholms stad för att skapa en basgrupp för tjänsten om ca tio personer. Gruppen får en kortare utbildning och gör också studiebesök på äldreboenden. I planen finns också att fylla en väska med föremål från Tornedalen och väcka minnen genom att se, lyssna, dofta och känna.

Inte bara besök utan även telefonkontakt erbjuds i de fall det passar bättre.

DU SOM VILL HA BESÖK/KÄNNER NÅGON SOM VILL HA BESÖK eller en telefonsignal ibland, kontakta kontaktpersonen Ulla-Britt på 070–291 92 79 eller mejla meankaverit@tornedalingar.se

 

Under sommaren 2020 har föreningen tagit fram en tredelad broschyr som marknadsför tjänsten. Den delas ut till bland annat äldreboenden och träffpunkter i Stockholms stad.

 

 

 

 

 

 

Rut delar med sig av roliga minnen

Rut Niska Säfström slutade som ordförande i Tornedalingar i Stockholm vid årsmötet i somras.

Här berättar hon om åren som gått och hur det gick till när första afterworken skulle hållas i Gamla stan. Krogen stängde efter att ha gått i konkurs samma dag som medlemsträffen skulle hållas!

 

När Rut flyttade till Stockholm från Övertorneå 1992 tog hon kontakt med dåvarande ordförande Kristina Hedström.

– Jag hade en massa idéer och blev indragen snabbt, jag kände ju en massa tornedalingar som bodde kvar och kunde komma till oss och hålla föredrag.

Vid den tiden var medlemsantalet under 100, jämfört med dagens 380. Rut jobbade med församlingsarbete i Svenska kyrkan och i en av dem hittade hon husmor Anna från Luppio. En matlagningscirkel på lördagar med temat tornedalsmat var bland det första Rut var involverad i.

Kristina slutade som ordförande 1996 och då tog Rut över klubban. I början handlade det om att bygga ett lag. Medlemmarna började träffas på Konditori Vete-Katten en dag i månaden. Ett särskilt rum avsattes för tornedalingar och det bjöds på soppa och föreläsningar. Där fanns också Haparandabladet eftersom ägaren kom från Haparanda.

 

Efter några år byttes lokalen till Själagårdsgatan 13 i Gamla stan. Där hölls föreläsningar men också julfesterna som vid den tiden bestod av 40-50 gäster.

– Vi hade ingen cateringmat minns jag utan vår dåtida kassör Pertti Spets hittade alltid en husmor som kunde laga maten på plats.

När intresset för julfesterna växte sökte man sig till nya lokaler och det blev Pumpan i Norra Hammarbyhamnen.

Rut fortsatte vara medlem under åren när Kristina Hedström återtog ordförandeskapet och även när Gunilla Tedestam fick samma roll.

– Det har alltid varit bra styrelser och folk har jobbat jättemycket.

Andra gången Rut tog över ordförandeskapet var 2014.

Hur kom du på att medlemmarna skulle ses på afterwork?

– Domkyrkoförsamlingen hade en vänförening som träffades varannan tisdag på en krog i Gamla stan. Jag var med i den och kom på att vår förening skulle ha samma sak för våra medlemmar.

 

Kontrakt skrevs med en krog nära Järntorget. Första kvällen som aw:n ska hållas möttes medlemmarna av en lapp på dörren: restaurangen hade gått i konkurs.

– Vi fick sätta lapp på samma dörr och hänvisa folk till en annan krog som vi snabbt bokade in oss på. Jag sprang sedan mellan de två restaurangerna för att se så inte våra medlemmar stod utanför och inte visste vart vi tagit vägen. Det kom ganskamånga nya den gången, bland annat Lisbeth Nåmark.  Hon blev en klippa i styrelsen.

Aw:n blommade redan från start.

– Många som kanske inte var medlemmar utan bara ville ha en trevlig kväll kom – ända från Pajala! Yngre personer slöt också upp, vi brukade vara runt 20 personer varje gång. Stefan Lindahl blev ansvarig för träffarna från början och skötte det bra.

Du har varit en stor idéspruta i styrelsen?!

– Jo, men styrelsen har ju nästan aldrig sagt nej heller. I alla fall inte särskilt ofta.

Det som betytt mycket för henne är Onsdagsträffarna i Gamla stan med föreläsningar och underhållning.

– Matlagets meny har också utvecklats från kaffe och macka till varmkorv för att göra arbetet så smidigt som möjligt.

Rut uppskattar de många studiebesöken som gjorts, bland annat konstvandring på Folksam och besök hos Fina Fisken i Spånga som drivs av Haparandabon Åsa Brännström. Ölprovning har det varit liksom besök på Drottningholms slott på Tornedalingarnas dag.

– Det jag fått kämpa för att få igenom i styrelsen är att genom- föra firandet av Tornedalingarnas dag 15 juli. Argumenten har varit att det är mitt i sommaren och att få är hemma i stan då. Men det har gått bra.

5 Folkfestivalen varje sommar har varit en annan bra folklig aktivitet där Tornedalingar inte bara träffat varandra utan även personer från övriga nationella minoriteter. Systrarna Anna Jonsson Storm och Kristina Hedström har varit klippor i konceptet som utvecklats under åren.

 

Sedan Stockholms Stad blev förvaltningskommun för meänkieli 2019 har styrelsens arbete ändrats en hel del.

– Vi blir kallade till många möten med olika avdelningar för äldreomsorg, skola med mera … De är väldigt positivt inställda till vår förening.

Det senaste som Rut tagit initiativ till är Meänkaverit – Våra vänner. Gruppen erbjuder besök eller telefonsamtal för främst äldre tornedalingar i Stockholm som tycker det kan vara trevligt att prata om sina rötter, kanske på meänkieli.

– Via Meänkaverits arbetsgrupp har vi fått många nya medlemmar som engagerar sig.

Rut berättar också att det blev rätt stor skillnad på arbetet efter att föreningen startade en Facebookgrupp och ett instagramkonto där folk följer arbetet och får kontakt med styrelsen på ett smidigt sätt. Kommunikationsarbetet har vuxit påtagligt sedan dess.

Även om Rut snart lämnar ordförandeskapet har hon hunnit smida nya planer för framtiden.

– När pandemin är över ska vi starta café för äldre på Södermalm och Norrmalm en dag i månaden. Vi ska ha träffar på dagtid dit folk kan komma för att umgås. Där ska alltid finnas en värdinna/värd från vår förening.

Caféet är ett samarbete med Äldreförvaltningen som redan har passande lokaler.

 

Största framgångarna under din tid?

– Det blev en viral succé när vi i december lade ut tre klipp i vår Facebookgrupp med julsånger på meänkieli och svenska av Bosse Lindberg från Svanstein. Kalle Taavo hjälpte till med

inspelningen i Juoksengi kyrka. Klippen har hittills haft 17 000 visningar. Helt makalöst!

Rut berättar att många medlemmar i föreningen under åren har stöttats av sina partners som engagerat sig i arbetet, inte minst Ruts man Stig. De har varit och är fortfarande värdefulla

tillskott.

Något hon minns med stolthet är Meänflaku-pinsen som hon var initiativtagare till och som STR-T nu ger som gåva till alla nya medlemmar i hela Sverige. Även ministrar och beslutsfattare som besöker Tornedalen och STR-T förses med denna pin på sina rockslag/blusar.

Tips till nästa ordförande?

– Att hon eller han bildar arbetsgrupper. Det har under åren vilat för stor arbetsbörda på ordföranden. Vår förening har ju över 400 medlemmar och det motsvarar en tredjedel av antalet medlemmar i STR-T.

 

Berättat för Susanne Redebo

Foto: Elliot Elliot

 

 

 

Bli medlem!

Swisha gärna så går det fort.

Välkommen att bli medlem! Du spar pengar och har kul!

Avgiften är 150 kr/medlem per år. 200 kr för hel familj (här räknas även särbor, ni behöver alltså inte vara skrivna på samma adress).

Avgiften sätts in på bangirokonto 669-2230. Ange namn på alla i familjen som vill bli medlemmar, adress, e-postadress och att det är medlemskap i Tornedalingar i Stockholm som gäller (eftersom bankgironumret tillhör vår centralorganisation STR-T).

Ännu enklare är det om du vill swisha på nummer 123 543 21 17. Då går det ännu snabbare. Se längst ner på sidan hur du gör för att få med rätt information när du betalar.

Du får vårt medlemsblad 4 ggr/år med information om våra aktiviteter och därmed möjligheten att träffa andra utflyttade tornedalingar på aktiviteter och fester. Vi har regelbundna språkkurser (både konversation på meänkieli och bokcirkel) och många föredrag varje år där de inbjudna har någon spännande anknytning till Tornedalen. Fester, guidade turer, after work med mera gör att vi träffas ofta.

SOM MEDLEM FÅR DU RABATT PÅ VÅRA EVENEMANG!

Dessutom får du som ny medlem en pin i form av meänflaku som marknadsför vår del av landet, Tornedalen.

Det går förstås bra att bara bli stödmedlem, inga krav finns att du ska delta på möten eller arrangemang.

Vid frågor, kontakta ordförande Rut Niska Säfström på tel 08-659 84 39. Eller skicka ett mejl till oss via sidan Kontakta oss som du hittar i menyfältet högst upp.

Meänflaku som pin.

INSTÄLLT! Årets julfest

INSTÄLLT PGA COVID-19!

Vi väljer i år, 2020, att ha julfest i två dagar för att undvika stora samlingar på grund av Covid-19.

Välj det datum som passar dig bäst:
fredagen den 4 december kl 17.30 eller lördagen den 5 december
kl 17.30.
Musikern Bosse Lindberg underhåller bägge dagarna.

Upplev riktig spelglädje med musikern Bosse Lindberg från Svanstein! Den förre musikläraren, som är världsberömd i Tornedalen, har spelat i flera band och musikkonstellationer sedan 1970-talet. På julfesten presenterar han förutom julsånger en gedigen visskatt på meänkieli, irländska och svenska.

När? Fredag 4 dec och lördag 5 dec (välj dag som passar dig) kl 17.30. Vi inleder med glögg i vanlig ordning.
Var? Pumpan, Färgargårdstorget 1, Hammarbyhamnen
Pris: 300 kronor för medlemmar.
I priset ingår stor jultallrik, glögg, ett glas öl/vin, kaffe och kaka.
Bindande anmälan senast 25/11 till Lisbeth Nåmark för dig som väljer fredag: lisbeth.namark@live.se, 073- 766 95 77.
Bindande anmälan senast 25/11 till Eva Wuolikainen för dig som väljer lördag: eva.wuolikainen@gmail.com, 070-696 51 44.
Betalning till Plusgiro 412212-3 senast 25/11.

Hjärtligt välkommen!

Bosse Lindberg från Svanstein underhåller.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer utifrån coronapandemin, tillsammans ser vi till att hålla avstånd. Känner du dig sjuk, stanna hemma även vid lindriga symtom.

 

Det här händer hos oss!

Allt eftersom programpunkterna för året blir klara lägger vi ut dem här på hemsidan – så håll utkik!
Alla är välkomna till våra arrangemang, inte bara tornedalingar.
För senaste nytt och nyheter som rör tornedalingar i exil, följ oss på Facebook i den öppna gruppen Tornedalingar i Stockholm. Eller på instagramkontot tornedalingaristockholm.
Här på hemsidan lägger vi upp de större och viktigare evenemangen där vi själva är värdar.

After work på Agaton i Gamla stan 18 maj.

After Work i Gamla stan 18 maj

Välkommen till våra Torsdagsträffar i Gamla stan! Vi fortsätter med after work sista torsdagen i varje månad. Vi har bokat in 18 maj.
Kom som du är till restaurang Agaton i Gamla stan, Västerlånggatan 72. Insläpp mellan 17.30 och 18. Mat och dryck från en speciell sponsrad meny. Anmäl dig genom att mejla Rut Niska Säfström på rut.niska.safstrom@comhem.se eller ring/sms:a henne på 070-545 06 49.

Bokcirkel med tornedalsförfattare

Våren 2015 startade vi en bokcirkel där vi läser böcker av författare från Tornedalen. Med jämna mellanrum träffas vi nu under trevliga former för att prata om innehållet.
Plats: Huddingegymnasiet, kvällstid. Fika till självkostnadspris.
Är du intresserad av att delta? Mejla catharina.isaksson2@gm
Ingen avgift.
Hjärtligt välkomna till trevliga träffar hälsar Catharina Isaksson!

Varannan måndag har vi konversationskurs i meänkieli i Norra Hammarbyhamnen.

Varannan måndag har vi konversationskurs i meänkieli i Norra Hammarbyhamnen.

Kursen i meänkieli

på måndagar fortsätter som drop in. Plats: Pumpan, Färgargårdstorget 1, Norra Hammarbyhamnen. Gamla och nya deltagare är välkomna. Anmäl dig till Sören Svartz på mobil 070-788 60 65.

 

Nu är vi uppe i 330 medlemmar i Tornedalingar i Stockholm och formkurvan pekar uppåt. Vi är den största lokalavdelningen av alla åtta som ingår i STR-T. Du vet väl om att alla som blir medlemmar i föreningen får en pin/nål i metall med meänflaku (tornedalsflaggan) att bära på rockslaget/blusen för att visa att vi stöttar Tornedalen? Samt ett medlemsblad 4 gånger per år med information och inbjudningar? Välkommen du med! Vi vill bli fler.