ÅRSMÖTET: Ruth fortsätter som ordförande

Det här är Tornedalingar i Stockholms styrelse efter valet vid årsmötet.
Ruth Forsström fortsätter som ordförande och Ingela Arvidsson blir vice ordförande.

Styrelsen 2024/25:

Ordförande Ruth Forsström
Sekreterare Eva Wuolikainen
Kassör Desirée Solhall
Ledamot/vice ordf Ingela Arvidsson
Ledamot Ronny Pettersson
Ledamot/ambassadör Kristina Hedström
Ersättare Anna Jonsson Storm
Ersättare Kjell Eriksson

Posted in Nyhet.