Styrelsen 2019-2020

Styrelsen såsom den såg ut 2017-18: Kjell Havring, Inez Mäkitalo. Eva Wuolikainen, Stefan Lindahl, Lisbeth Nåmark, Anna Jonsson Storm, Kjell Hietala och ordf Rut Niska Säfström.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Rut Niska Säfström

Ordförande Rut Niska Säfström

Ordf Rut Niska Säfström, 070-545 06 49, ordforande@tornedalingar.se

Sekreterare Eva Wuolikainen (Övertorneå)
sekreterare@tornedalingar.se
Kassör: Kjell Hietala (Övertorneå)
Ledamöter: Anna Jonsson Storm (Pajala), 073-653 28 77 och Lisbeth Nåmark, 073-766 95 77
Ersättare:  Ronny Pettersson, 076-765 23 52 och Anette Wikudd, 070-268 93 20
Webbredaktör och redaktör medlemsbladet (kommer ut 4 ggr per år): Susanne Redebo (Övertorneå), susanne.redebo@gmail.com

Revisor: Pertti Spets

 

 

Susanne Redebo, redaktör