Styrelsen 2021-2022

Styrelsen såsom den såg ut 2017-18: Kjell Havring, Inez Mäkitalo. Eva Wuolikainen, Stefan Lindahl, Lisbeth Nåmark, Anna Jonsson Storm, Kjell Hietala och ordf Rut Niska Säfström.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen Tornedalingar i Stockholm 2021-2022

Ordf Ruth Forsström, 070-215 32 08, Ruth.forsstrom@telia.com eller ordforande@tornedalingar.se

Sekreterare Eva Wuolikainen
sekreterare@tornedalingar.se
Kassör: Kjell Hietala
Ledamöter: Anna Jonsson Storm, 073-653 28 77, Ronny Pettersson, rnypet@outlook.com, Britt-Marie Sarrión, brittmarie55hotmail.com, Ulla-Britt Forsberg, ulla_britt@hotmail.com

Suppleanter: Lisbeth Nåmark, 073-766 95 77, Anette Wikudd, 070-268 93 20, Desirée Solhall, desolhall@gmail.com
Webbredaktör och redaktör medlemsblad: Susanne Redebo, susanne.redebo@gmail.com

Revisorer: Pertti Spets och Anders Kivijärvi