Vems är du? Ny utställning om nationella minoriteter på Stockholms stadsmuseum

I utställningen ”Vems är du?” på Stockholms stadsmuseum möter du nationella minoriteter i deras Stockholmsvardag. Utställningen öppnade i januari 2022.

Utställningen ger historiska tillbakablickar men bygger på människors berättelser här och nu. Det är erfarenheter och minnen som rymmer samhörighet, tystnad och stolthet, sorg och upprymdhet. Här visas också nytagna fotografier av Naina Helén Jåma och Johan Stigholt.

Olika programpunkter avlöser varandra under 2022.

Utställningen pågår t o m 22 augusti 2022. Fri entré.
Se mer info på stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium

Posted in Nyhet.