Vi lämnar ett händelserikt år bakom oss

2019 – året då Stockholms stad blev förvaltningskommun!

”Vi har under 2019 kunnat glädja oss åt att Stockholms stad blivit förvaltningskommun för meänkieli. Det har medfört livlig medverkan i stadens och Region Stockholms planering vad gäller äldreomsorg, kultur och rätten till modersmål i förskola och skola. Möten har avlöst varann hos länsstyrelsen, olika kulturinstitutioner, Institutet för språk- och folkminnen samt med övriga nationella minoriteter. Även media har varit på bettet och representanter från föreningen har synts i tv:s Uutiset och hörts i Meänraatio. Via sociala medier sprider vi kunskap om vår minoritet och evenemang kopplade till lokalavdelningen.

Tornedalingarnas dag 15 juli firades med pompa och ståt vid Stadshuset där meänflaku hissades och Birger Winsa, docent i meänkieli, höll ett anförande innan det bjöds på gratis båttur till Drottningholm.

Året har innehållit en mängd evenemang med stor bredd för att locka så många (nya) medlemmar som möjligt. Samarbetet har fördjupats med Stockholms stadsbibliotek och Finlandsinstitutet och i augusti bjöds vi på Surströmmingskalas ordnat av Norrbottens gille.

Våra många öppna medlemsmöten har gästats av bland andra författarna Lars-Gunnar Winsa, Rosa Liksom och Pia Raattamaa Visén. Berättarstuga med Mona Mörtlund var populärt och sommarens café ”Kvar i stan” (tre tillfällen) var välbesökt. Caféet fortsatte in på höstkanten med trubaduren Christer Andersson-Grahn.

Biskop emeritus Hans Stiglund besökte föreningen för att samtala om nya psalmboken på meänkieli. Familjedag i samarbete med Stockholms stad har vi också haft och initiativ har tagits till att bilda en Besöksgrupp för ensamma tornedalingar (uppsökande verksamhet).

5 Folkfestivalen i somras pågick i tre dagar där vi marknadsförde oss tillsammans med övriga nationella minoriteter. Afterwork varje månad lockar drygt 20 deltagare per gång.

December rundades av med sprakande JULFEST där Meänpojat deltog.
I övrigt har våra regelbundna träffar i bokcirkelform och läs-/konversationscirklar i meänkieli rullat på. På informationssidan har redaktör Susanne Redebo jobbat med flera kanaler: medlemsblad, hemsidan www.tornedalingar.se, facebookgrupp och konto på instagram.
Vid årsslutet 2019/20 hade vi cirka 380 betalande medlemmar, en påtaglig ökning sedan förra året.”

Rut Niska Säfström
Ordförande i Tornedalingar i Stockholm

Kristina Hedström (fd ordförande), Anna Jonsson-Storm (ledamot) och Susanne Redebo (redaktör).

 

 

 

Ordf Rut Niska Säfström tillsammans med Elisabeth Berggård, Kangos.

 

 

 

 

Posted in Nyhet.